در میان توسعه فناوری وسایل نقلیه هوایی ، توسعه اتومبیل های پرنده بدون سرنشین مشکل ترین هستند ، زیرا ایمنی آنها حیاتی است. با این حال ، هنوز بسیاری از شرکت ها متعهد به ترویج این برنامه شهری هستند ، یک شرکت استارتاپی ژاپنی ، Sky Drive Inc ، اولین […]