شنبه 23 تیر 1403

درباره سایت

درباره سایت

سایت نوشته های هوشمند به عنوان یک سایت در زمینه فناوری و علم، اخبار، مقالات و اطلاعات مرتبط با دنیای فناوری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این سایت شامل اخبار جدیدترین فناوری‌ها، تحولات علمی، مقالات تخصصی، آموزش‌های مرتبط با فناوری و بسیاری از موضوعات دیگر مرتبط با فناوری است.

با دنبال کردن ، می‌توانید با دستاوردها، تحولات و رویدادهای مرتبط با فناوری آشنا شوید و همچنین با تحولات صنعت فناوری، رویدادهای مهم و نکات کلیدی مطلع شوید. همچنین با دسترسی به مقالات و آموزش‌های موجود در این سایت، می‌توانید مهارت‌های جدیدی در زمینه فناوری کسب کنید و به روز بودن خود را در این زمینه حفظ کنید.

دسترسی سریع

پربازدیدترین

مدیریت استراتژیک

الگوی جدید سازمان دهی

دستورالعمل سازمان های حرفه ای در اواخر دهه ی 80 و اوایل دهه ی 90 و تا حال خاضر به صورت روز افزونی به محور واقعیت های زندگی سازمانی شکل گرفته است . سلسله مراتب ها به جای افزایش بهره وری یا کیفیت بهتر محصولات و خدمات موجب افزایش هزینه ها می شود و شمار زیادی از مدیران میانی و رده پایین عامل افزایش هزینه ها هستند.تاثیر اجتناب ناپذیر IT در الگوی جدید سازمانی قابل توجه است . این فناوری مدیران را قادر می سازد که بیش از هر زمان دیگر به گونه ای موثر ارتباط برقرار کنند.

الگو های جدید سازمان دهی

الگوهای جدید سازمانی یک شبه به وجود نیامده اند بلکه حاصل یک سلسله مطالعات وبررسی دانشمندان مختلف در این زمینه بوده است.

1- الگوی سازمانی برنز و استالکر  سازمان های ارگانیک :

الف) تاکید بر شبکه

ب) آرمان و ارزش های مشترک

ج) کار تیمی

2-سازمان های برگ شبدری

3- سازمان های فدرال

فدرالیسم عبارت است از گرو ههای مستقل گه تحت یک پرچم واحد به هم می پیوندند و دارای برخی جنبه های هویتی مشترک است. فدرالیسم به دنبال بزرگ شدن از طریق کوچک نگه داشتن است.

ویژگی های سازمان های جدید

1- سازمان های نو انعطاف پذیر هستند.
2- سازمان های نو سلسله مراتب ندارد.
3- سازمان ها ی نو متکی بر مشارکت هستند.
4- اساس سازمان های نو پیرامون شبکه شکل می گیرند.
5- سازمان های نو خلاق و کارآفرین هستند.
6- موتور محرکه ی سازمان های نو اهداف سازمان است.
7- سازمان های نو از IT به عنوان منبع کلید استفاده می کنند.

مقایسه تطبیقی مدیران

مدیران گذشته نگرمدیران حال نگرمدیران آینده نگرمدیران آینده ساز
سازمانزندانمحل معاشکاخ آرزوهاخانه نشاط و زندگی
نیروی انسانیهزینهبدهیداراییسرمایه
سبک مدیریتمطلق استبدادیاقتضاییاستراتژیکمشارکتی
محور کاربخشنامه سالاریکارمندسالاریتیم سالاریکارآفرین سالاری
تعامل با محیطتسلیم ابزار:QCتطبیق ابزار: TQMتحول ابزار: بهبود سازمانی ODتغییر و تحول ابزار:IT+OD
کانون توجهبالادست در سازمان
(برای حفظ خود)
فرودست در سازمان
(برای حفظ خود در سازمان)
رقیب در بازار
(برای پیشی گرفتن از رقیب و نابود کردن آن)
مشتری
( در هر جایی برای کسب رضایت وی)

تغییرات در عصر IT

در به وجود آوردن سازمان ها ی جدید منبعی که بزرگ ترین نقش را به عهده دارد فناوری اطلاعات است. پژوهشی که کالج مدیریت هنلی در مورد بیش از 200 مدیر عالی رتبه انجام داده است گویای این واقعیت است که مدیران سطح بالا اغلب نسبت به اهمیت استراتژیک IT در سازمان هایشان در ک درستی ندارند.

نگرش در بنگاه ها در زمینه ی IT

1- نگرش این که IT وسیله ایست برای کاهش تعداد کارکنان
2- به کارگیریIT د رمشاغل نامناسب
3- IT جهت سهولت زندگی داخلی سازمان نه ارتقا و سرویس دهی به مشتریان
4- نگاه به IT مثل یکی از وظایف و تکالیف و نه یک منبع داخلی

IT یک رویکرد تحول ساز است و نه خودکارکردن فرآیندهای موجود.

راه کارهای فناوری اطلاعات د رجهت محوریت دادن به مشتری

تبدیل فناوری اطلاعات از یک توان گیر به یک توان بخش مستلزم این است که سازمان ها تمامی بهره هایی را که می توانند در زمینه ی کا رخودشان از این فناوری ببرند به روشی برای خود تعریف کنند. بدیهی است که IT تنها یکی از ابزارها ی کلیدی است که جهت علاقه مندی به نزدیک تر شدن به مشتریان باید مرود نظر قرار گیرد. بسیاری از سازمان ها هم اکنون موفق شده اند از   IT جهت به کارگیری راهکارهای افسانه ای و خلق فرصت های تازه استفاده کنند.

1- پاسخ گو بودن(Responsiveness)
2- انعطاف پذیری(Flexibility)
3- ارتقا شیوه اجرایی
4- کارکردن با مشتری
5- نزدیک کردن انسان ها به یکدیگر

متغییرهای محیطی موثر در سازمان

مدیران برای تجزیه و تحلیل کارآمد و موثر محیط سازمان باید از ساختار محیط سازمانی آگاهی داشته باشند. محیط سازمان معمولا در سه سطح متفاوت دسته بندی می شود: 1- محیط عمومی 2- محیط عملیاتی 3- محیط درونی.

محیط عمومی(General Environment)

محیط عمومی در برگیرنده ی سطحی از محیط بیرونی یک سازمان است که شامل عواملی است که ب نحوه ی مدیریت سازمان تاثیر بلند مدت می گذارد. برخی از اصلی ترین این عوامل عبارتند از عوامل اقتصادی، اجتماعی و …. .

عوامل اقتصادی

 • میزان اعتبارقابل دسترس
 • میانگین سطح درآمد مشتریان
 • تمایل افراد به خرج کردن
 • نرخ بهره
 • نرخ تورم
 • نرخ مالیات
 • الگوهای مصرف
 • روزهای بیکاری
 • سطوح بهره وری کارکنان
 • روند های بازار سهام
 • وضعیت اقتصاد کشورهای خارجی
 • فاکتورهای واردات و صادرات
 • تغییرات تقاضا
 • تغییرات قیمت
 • سیاست های پولی

عوامل اجتماعی

 • جمعیت شناسی
 • ویژگی های اجتماعی( ارزش های اجتماعی)

عوامل سیاسی

 • خط مشی های پولی دولت
 • میزان بودجه های دولتی
 • بازارهای جهانی نفت
 • ایدئولوژی حاکم بر جامعه
 • ثبات دولت
 • ثبات اجتماعی
 • سیاست خارجی

عوامل قانونی

 • قوانین دولتی
 • قانون تجارت
 • تعرفه ها
 • قوانین واردات و صادرات
 • قوانین بین المللی

محیط عملیاتی

محیط عملیاتی سطح یاز محیط بیرون سازمان است که شامل مولفه های خاص و صریح برای مدیریت سازمان می باشد. مولفه ای اصلی این سطح عبارتند از: مشتری، عوامل رقابتی، نیروی کار، تامین کنندگان و عوامل بین المللی.

محیط درونی

محیط درونی عبارت است از سطحی از محیط سازمان که در داخل سازمان بوده و معمولا مفاهیمی خاص و صریح از مدیریت سازمان ارائه می دهد. این مفاهیم می تواند شامل منابع مالی، ساختار سازمانی، قابلیت های سازمانی، سیستم ها و روش ها باشد.

محیط های کسب وکار رقابتی و پیدایش بنگاههای دیجیتالی(Digital Firms)

چهار تغییر عمده و قدرتمند جهانی باعث تغییر محیط کسب وکار گردیده است:

1- پیدایش اقتصاد جهانی
2- دگرگونی موسسات تجاری
3- پیدایش بنگاههای دیجیتالی
4- دگرگونی اقتصاد صنعتی

موفقیت بنگاه ها امروز و آینده به توانایی آنها برای عمل کردن در سطح جهان بستگی دارد. جهانی شدن و IT هم چنین تهدید های تازه ای برای بنگاه های کسب کار داخلی به بار می آورند. برا ی این که بنگا ه ها در بازارهای بین المللی شرکای رقابت آمیز می باشند به سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات قدرتمندی نیاز دارند.

اقتصادهای صنعتی د رحال تبدیل شدن به اقتصادهای خدمات دانایی و اطلاعات هستند در حالی که تولیدات صنعتی به کشورهایی منتقل شده اند که دستمزدها د رآن جا پایین است.  در یک اقتصاد مبتنی بر دانایی اجزای کلیدی تولید ثروت هستند.

بنگاه های کسب وکار سنتی یک چیدمان سلسله مراتبی، متمرکز، ساخت یافته شامل متخصصانی بود که به طور نمونه بر  مجموعه ی ثابتی از رویه های عملیاتی استاندارد تکیه داشت تا یک کالا یا خدمت تولید شده ی انبوه را تولید دهد. سبک جدید بنگاه های کسب وکار، چیدمان مسطح، غیر متمرکز، انعطاف پذیر و متشکل از نیروهای همه فن حریف است که برای تحویل کالا و خدمات سفارشی برای بازارها یا مشتریان ویژه مناسبند.

استفاده گسترده از IT در بنگاههای کسب و کار از اواسط دهه ی 1990 همگام با طراحی دوباره سازمان شرایط پیدایش پدیده ای تازه د رجامعه ی صنعتی به نام بنگاه های دیجیتالی را ایجاد کرد.

منبع :وبلاگ دنیای مجازی