نام کتاب: پدر پولدار، پدربی پول نویسنده: رابرت کیوساکی، شارو لچر مترجم: مامک بهادرزاده انتشارات پیک آوین نوشته های هوشمند: این کتاب در یازده فصل به چاپ رسیده است . من خودم این کتاب رو خوندم و خیلی لذت بردم . چرا که دید تازه ای د رمورد سرمایه گذاری […]