موس مجازی با فناوری هولوگرام، یک دستگاه جدید و جذاب محسوب می‌شود که به صورت پروژکتور و با فناوری هولوگرام تولید شده و در محدوده مشخص شده، حرکات انگشت شما و ضربات کلیک چپ و راست را شناسایی و بر روی ویندوز اعمال می‌کند. منبع: آی تی رسان